Wampiriada

Wampiriada – W kwietniu 2008 roku odbyła się kolejna edycja tej imprezy. Jest to ogólnopolska, studencka akcja honorowego oddawania krwii.

Nasza firma zaangażowała się w organizację tej szczytnej imprezy.

Neo-Imprenta []